[1]
HrycynaE., “Rozwijanie słownictwa u dzieci w wieku przedszkolnym z zaburzeniami ekspresji werbalnej. Problemy teoretyczne”, LS, no. 6, pp. 73-88, Dec. 2017.