[1]
ChęciekM. i Kozłowska-StochS., „Zastosowanie technik poznawczo-behawioralnych w leczeniu stanów logofobii. Studium przypadk”u, LS, nr 7, s. 139-153, grudz. 2018.