[1]
WaryszakM., Gry planszowe jako element wspomagania terapeutycznego osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym, LS, nr 7, s. 255-269, grudz. 2018.