[1]
HrycynaE., “Opieka logopedyczna w przebiegu zaburzeń psychicznych – kwestie teoretyczne”, LS, no. 8, pp. 51-70, Dec. 2019.