[1]
NowakT., „Gramatyka języka w komputerze mózgu i programie umysłu. W poszukiwaniu realnego cerebralnie i mentalnie modelu składn”i, LS, nr 8, s. 71-93, grudz. 2019.