[1]
NowakT., „Parser gramatyczny i jego strategie poznawcze. Kilka uwag na temat syntaksy i percepcj”i, LS, nr 8, s. 94-123, grudz. 2019.