[1]
BieńkowskaK., JedlińskaA., LipiecD., i Więcek-PoborczykI., Auditory Dyslalia and Articulation Disorders of Varying Aetiology in Children with Hearing Impairment, LS, nr 8, s. 176-205, grudz. 2019.