[1]
VáclavíkováL. i KaulfussJ., Afaziologický screeningový test – ASTcz (česká verze Aphasie Schnell Test), LS, nr 8, s. 236-241, grudz. 2019.