[1]
VáclavíkováL. and KaulfussJ., “Afaziologický screeningový test – ASTcz (česká verze Aphasie Schnell Test)”, LS, no. 8, pp. 236-241, Dec. 2019.