[1]
KokotM., “Kategoryzowanie u osób z afazją – badania z wykorzystaniem procedury DRM, czyli tworzenia się fałszywych wspomnień”, LS, no. 8, pp. 242-273, Dec. 2019.