[1]
Dzięcioł-ChlibiukE., “Realizacja struktury opisu na podstawie wypowiedzi ustnych i pisanych osób z uszkodzonym słuchem”, LS, no. 8, pp. 301-350, Dec. 2019.