[1]
SytaA., “Wybrane techniki kognitywne muzykoterapii neurologicznej w terapii afazji akustyczno-mnestycznej. Opis przypadku”, LS, no. 8, pp. 487-513, Dec. 2019.