[1]
KlimkowskiM., „Review: Jolanta Panasiuk: Język a komunikacja w afazji. Lublin, Wydawnictwo UMCS 201”9, LS, nr 8, s. 517-518, grudz. 2019.