PrzybylaO. „Wczesna Stymulacja Dzieci Z Podejrzeniem Atypowego Rozwoju Mózgu. Studium przypadk”u. Logopedia Silesiana, nr 2, Jan. 2012, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/3142.