KasicaB. Diagnoza I Etapy Rehabilitacji Pacjenta Po Wszczepieniu Implantatu ślimakowego. Logopedia Silesiana, nr 2, Jan. 2012, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/3143.