Sacher-SzafrańskaK. Torowanie Drogi Rozwoju Mowy Poprzez Rozwijanie Sprawności Komunikacyjnych dzieci Dotkniętych Zaburzeniami Autystycznymi oraz Nauczycieli I Logopedów. Logopedia Silesiana, nr 2, Jan. 2012, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/3145.