WoźniakT. Ankieta Oceniająca Kompetencje Potrzebne Początkującym Logopedom. Logopedia Silesiana, nr 2, Jan. 2012, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/3149.