RożekA. „Lateralizacja Funkcji Językowych U Pacjentów Z Pierwotnymi Nowotworami OUN. Lokalizacja Pierwotnie Rozproszona, Transfer Międzypółkulowy, Czy Różnice Interpersonaln”e. Logopedia Silesiana, nr 4, Jan. 2015, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/4523.