Kaczorowska‑BrayK. “Współczynnik Nasycenia Składnią W Badaniu Złożoności Gramatycznej Wypowiedzi Dzieci Z Niepełnosprawnością Intelektualną”. Logopedia Silesiana, no. 5, Dec. 2016, pp. 199-16, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/7274.