CzyżA. “Subiektywna Ocena Poprawy Jakości Odbioru Sygnałów Akustycznych U Pacjenta Ze ślimakowym Uszkodzeniem Narządu Słuchu Po Zastosowaniu Specjalistycznych Sprzętów Protetycznych. Studium Przypadku”. Logopedia Silesiana, no. 5, Dec. 2016, pp. 295-08, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/7280.