Strach‑SączewskaA. “Nawracające Porażenie Nerwu Twarzowego W Przebiegu Zespołu Melkerssona‑Rosenthala. Studium Przypadku”. Logopedia Silesiana, no. 5, Dec. 2016, pp. 309-21, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/7281.