GołysznyM., LudygaT., Strach‑SączewskaA., LewickaT., and SiudaJ. “Syndrom Obcej Ręki Jako Następstwo Ukrwotocznienia Udaru Niedokrwiennego W Obrębie Prawej Półkuli Mózgu. Opis Przypadku”. Logopedia Silesiana, no. 5, Dec. 2016, pp. 330-6, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/7283.