HrycynaE. “Rozwijanie Słownictwa U Dzieci W Wieku Przedszkolnym Z Zaburzeniami Ekspresji Werbalnej. Problemy Teoretyczne”. Logopedia Silesiana, no. 6, Dec. 2017, pp. 73-88, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/7297.