WysockaM., and MackiewiczL. “Odbiór Emocji Wyrażonych W Prozodii U Dzieci Z Uszkodzonym Narządem Słuchu”. Logopedia Silesiana, no. 6, Dec. 2017, pp. 89-03, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/7306.