KwaterkiewiczM. “Wpływ ćwiczeń Muzycznych I Muzyczno‑ruchowych Na Rozwój Kompetencji Prozodycznych Dzieci Pięcio‑ I Sześcioletnich”. Logopedia Silesiana, no. 6, Dec. 2017, pp. 211-22, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/7313.