CzyżA., i MichalczykA. „Późna Diagnoza Niedosłuchu a Jakość Komunikacji I Rozwoju Psychospołecznego Dziecka W Wieku Przedszkolnym. Studium Przypadk”u. Logopedia Silesiana, nr 7, Dec. 2018, s. 164-83, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/8243.