Gagat-MatułaA., i MalikN. „Dysfunkcje Komunikacyjne U Dziecka Z Zaburzeniami Ze Spektrum Autyzmu. Studium Przypadk”u. Logopedia Silesiana, nr 7, Dec. 2018, s. 202-14, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/8246.