PrzybylaO., i WonsJ. „Zaburzenia Językowe I Komunikacyjne Dziecka Z Zespołem Aspergera. Studium Przypadk”u. Logopedia Silesiana, nr 7, Dec. 2018, s. 226-54, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/8248.