Dzięcioł-ChlibiukE. “Realizacja Struktury Opisu Na Podstawie Wypowiedzi Ustnych I Pisanych Osób Z Uszkodzonym Słuchem”. Logopedia Silesiana, no. 8, Dec. 2019, pp. 301-50, doi:10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2019.08.14.