Mikłasz-SendeckaB., i PrzybylaO. „Dwujęzyczność Wczesnodziecięca. Studium Przypadk”u. Logopedia Silesiana, nr 8, Dec. 2019, s. 461-86, doi:10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2019.08.19.