SytaA. “Wybrane Techniki Kognitywne Muzykoterapii Neurologicznej W Terapii Afazji Akustyczno-Mnestycznej. Opis Przypadku”. Logopedia Silesiana, no. 8, Dec. 2019, pp. 487-13, doi:10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2019.08.20.