MinczakiewiczElżbieta Maria. “Muzyka I Muzykowanie W Pokonywaniu Trudności Komunikacyjnych I Językowych u Dzieci Z Diagnozą Autyzmu”. Logopedia Silesiana, no. 3 (January 1, 2014). Accessed March 26, 2023. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/3177.