Strach‑SączewskaAleksandra. “Nawracające Porażenie Nerwu Twarzowego W Przebiegu Zespołu Melkerssona‑Rosenthala. Studium Przypadku”. Logopedia Silesiana, no. 5 (December 20, 2016): 309-321. Accessed April 2, 2023. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/7281.