Kwaterkiewicz, Magdalena. “Wpływ ćwiczeń Muzycznych I Muzyczno‑ruchowych Na Rozwój Kompetencji Prozodycznych Dzieci Pięcio‑ I Sześcioletnich”. Logopedia Silesiana, no. 6 (December 20, 2017): 211-222. Accessed March 24, 2023. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/7313.