Bieńkowska, Katarzyna, Agnieszka Jedlińska, Dorota Lipiec, i Więcek-PoborczykIzabela. Auditory Dyslalia and Articulation Disorders of Varying Aetiology in Children With Hearing Impairment. Logopedia Silesiana, no. 8 (grudzień 22, 2019): 176-205. Udostępniono kwiecień 14, 2021. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/8269.