1.
Rożek A. Lateralizacja funkcji językowych u pacjentów z pierwotnymi nowotworami OUN. Lokalizacja pierwotnie rozproszona, transfer międzypółkulowy, czy różnice interpersonalne. LS [Internet]. 1sty.2015 [cytowane 25cze.2021];(4). Available from: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/4523