HARMONOGRAM PUBLIKACJI

Kolejne numery "Logopedii Silesiany" ukazują się w grudniu każdego roku. Publikowane są wyłącznie kompletne numery po przejściu pełnego procesu recenzyjnego, redakcyjnego i wydawniczego.