O czasopiśmie

Międzynarodowe czasopismo publikuje oryginalne artykuły naukowe, omawiające wszystkie aspekty aktualnych badań językoznawczych, dotyczących w szczególności języków romańskich, tak w zakresie językoznawstwa teoretycznego, opisowego jak i stosowanego. Artykuły publikowane są w językach romańskich oraz języku angielskim.