Etyka publikacyjna

Przyjęte zostały zasady Committee On Publication Ethics (COPE) oraz wprowadzono
eksplicytne stosowanie Publishing Ethics Resource Kit (PERK)