[1]
LichtblauK. 2015. (Pop)Historie polskich emisariuszy. Komiksy. <i>Kurier z Warszawy</i>. Scen. Mariusz Urbanek i Mateusz Palka. Rys. Bartłomiej Stefanowicz. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2014, ss. 79. <i>Jan Karski. Człowiek, który odkrył Holokaust</i&gt;. Narracje o Zagładzie. 1 (grudz. 2015), 329-337. DOI:https://doi.org/10.31261/NoZ.2015.01.26.