(1)
Piotrowiak‑JunkiertK. Literatura Węgierska Wobec Zagłady. Wokół Kanonu. NoZ 2015, 46-61.