(1)
LichtblauK. (Pop)Historie Polskich Emisariuszy. Komiksy. <i>Kurier Z Warszawy</i>. Scen. Mariusz Urbanek I Mateusz Palka. Rys. Bartłomiej Stefanowicz. Wrocław, Zakład Narodowy Im. Ossolińskich, 2014, Ss. 79. <i>Jan Karski. Człowiek, Który Odkrył Holokaust</I&gt;.... NoZ 2015, 329-337.