(1)
WolskiP. Ślady Miejsc Wspólnych. O Zaletach Pojęcia Toposu Dla Badań Nad Zagładą. NoZ 2016, 36-49.