(1)
Kuczyńska‑KoschanyK. (Nie)topika Zagłady W <i>Opowieściach Zasłyszanych</I&gt;. NoZ 2016, 50-62.