(1)
TomczokM. Co Stoi Za Stodołą? Przemiany Toposu Pojedwabieńskiego a Topika Zagłady. NoZ 2016, 72-87.