(1)
JarzynaA. Szlemiele. Zwierzęta Wobec Zagłady W Literaturze Dla Dzieci. NoZ 2016, 235-256.