(1)
NazimekJ. Auschwitz Jest Metaforą Wszystkiego. Przypadek <i>Oświęcimków</I&gt; Wojciecha Albińskiego. NoZ 2019, 283-294.