(1)
BudzikJ.; KrupaB. Izraelskie Narracje O Zagładzie. NoZ 2018, 7-11.