(1)
JakubowiczR. Język Hebrajski Oraz Jidysz W Sztuce Haima Maora, Izraelskiego Artysty Drugiego Pokolenia. NoZ 2018, 163-233.