(1)
RoszakJ. Śpiewać Niewyśpiewalne? Miejsce Musicalu W Edukowaniu O Holokauście. NoZ 2018, 349-361.