(1)
FinkI.; KrupaB. Na Wczasach. NoZ 2018, 387-394.